Wytyczne Cavalor dotyczące prywatności danych

Niniejsze Wytyczne dotyczące prywatności danych zostały przygotowane przez Nutriquine NV, numer przedsiębiorstwa BE 0861 186 883, z siedzibą pod adresem Industriepark 11B, 9031 Gent, Belgia, oraz Versele-Laga NV, numer przedsiębiorstwa BE 0424.901.669, zarejestrowane miejsce prowadzenia działalności Kapellestraat 70, 9800 Deinze, Belgia. Celem niniejszych postanowień jest poinformowanie odwiedzających strony internetowe cavalor.pl, www.mycavalor.com, www.equinerationcalculator.com, www.cavalsoft.com, www.cavalorgames.com o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników.

Niniejsze Wytyczne dotyczące prywatności danych zostały stworzone, aby przedstawić, w jaki sposób staramy się chronić sferę osobistą i dane osobowe użytkowników.

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej pewne dane są gromadzone, przetwarzane, przechowywane, a w niektórych przypadkach przekazywane stronom trzecim. Dane te są klasyfikowane jako dane osobowe, ponieważ mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika jako osoby. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 1. NINIEJSZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI DANYCH

Niniejsze Wytyczne dotyczące prywatności danych mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych zbieranych od użytkownika i przetwarzanych. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkowników. Korzystając z tej witryny i innych naszych kanałów lub przekazując nam swoje dane osobowe w inny sposób, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Wytyczne dotyczące prywatności danych, które mają zastosowanie do gromadzonych przez nas danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Wytycznych dotyczących prywatności danych, na przykład w związku z nowymi funkcjami na naszej stronie internetowej lub w ramach wypełniania nowych obowiązków prawnych, umownych lub administracyjnych. Najnowszą wersję można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej. (Ostatnia aktualizacja 09.06.2021)

 1. DANE OSOBOWE

Poniższe dane mogą być gromadzone i przetwarzane przez nas na różne sposoby. Obejmują one:

DANE PRZEKAZYWANE NAM BEZPOŚREDNIO PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wiek, liczba koni, dyscyplina itp.
 • Informacje o naszych produktach/usługach, które użytkownik chciałby zamówić oraz o preferowanych produktach/usługach, zainteresowaniach i/lub preferencjach, którymi użytkownik podzielił się z nami na naszej stronie internetowej.
 • Skargi lub opinie dotyczące naszych produktów/usług za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia, a także komentarze, sugestie lub studia przypadków.
 • Inne dane i treści dostarczane, przekazywane i udostępniane nam przez użytkownika.

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania nam swoich danych ani do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach konieczne jest przekazanie nam danych osobowych użytkownika w celu realizacji prawidłowych zamówień naszych próbek i/lub usług i/lub innych zobowiązań umownych oraz spełnienia wymogów prawnych.

DANE PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Podczas korzystania z naszej witryny internetowej następujące informacje mogą być przetwarzane i/lub przechowywane za pośrednictwem plików cookie, danych, które użytkownik sam wprowadza w witrynie: odwiedzane strony, witryny internetowe, adres IP, przeglądarka, zachowanie podczas surfowania, język, urządzenie, czas i czas trwania wizyty oraz inne wyszukiwania. Dlatego należy zawsze zapoznać się z naszymi wytycznymi dotyczącymi plików cookie wraz z wytycznymi dotyczącymi prywatności danych.

Dane z innych źródeł

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Witryny te nie są zarządzane przez nas i mogą mieć własne wytyczne oraz polityki dotyczące prywatności danych. W związku z tym wyraźnie zalecamy zapoznanie się z nimi, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich.

 1. PRZETWARZANIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania przez nas danych osobowych są następujące:

 • Zawarcie i wykonanie umowy z użytkownikiem (np. świadczenie usług, utworzenie konta użytkownika, zamówienie próbek itp.)
 • Aby ulepszać, utrzymywać i optymalizować nasze produkty, usługi, strony internetowe i ich bezpieczeństwo, a także nasze strategie ogólne, handlowe i marketingowe.
 • W celu personalizacji dostarczanych użytkownikowi produktów i powiązanych z nimi usług, informacji o aplikacjach, raportów z usług lub innych powiązanych wiadomości (wysyłanych drogą elektroniczną lub w inny sposób).
 • Wysyłanie reklam, biuletynów i informacji dostosowanych do użytkownika. W tym celu możemy połączyć preferencje i zainteresowania użytkownika w profil.
 • Specjalna zgoda użytkownika na inne określone cele.

Podstawy prawne, na których opieramy się podczas przetwarzania danych osobowych to (i) wyraźna zgoda użytkownika, (ii) konieczność zawarcia i/lub wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, (iii) konieczność wypełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego lub (iv) konieczność ochrony uzasadnionych interesów firmy lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności dzieci poniżej 16 roku życia.

 1. REJESTRACJA DO NEWSLETTERA

Podczas rejestracji do jednego z naszych newsletterów prosimy o podanie danych osobowych. Dane te są wykorzystywane do wysyłania użytkownikowi newslettera, na który się zarejestrował. Dane te są przechowywane na serwerach Nutriquine NV/Versele Laga NV lub na serwerach stron trzecich. Nie łączymy tych danych z innymi gromadzonymi przez nas danymi osobowymi.

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące informacji, cen lub innych tematów.

 1. UDOSTĘPNIANIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawniać dane osobowe naszym partnerom, dostawcom lub pracownikom, jeśli przetwarzanie przez strony trzecie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy dotyczącej naszych produktów, usług, stron internetowych itp. Wyżej wymienione podmioty przetwarzające dane osobowe użytkownika muszą również ograniczyć wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika oraz zapewnić ich odpowiednią ochronę, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo, w kontekście postępowania sądowego oraz w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

 1. TWOJE PRAWA

Użytkownik ma prawo do przeglądania i poprawiania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz przesłania mu swoich danych osobowych, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na określone rodzaje przetwarzania i wnieść skargę na przetwarzanie jego danych osobowych z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, przekazywaniu jego danych osobowych stronom trzecim (o ile takie przekazywanie nie jest konieczne do świadczenia przez nas usług) oraz tworzeniu jego profilu.

W tym celu należy skontaktować się z nami na piśmie pod następującym adresem: Versele-Laga, Kapellestraat 70, 9800 Deinze, Belgia (Attn: Data Privacy Dept.) i dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości (przednia i tylna strona).

Następnie skontaktujemy się z użytkownikiem zgodnie z obowiązującym prawem. Należy jednak pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odpowiedniej opłaty administracyjnej lub odrzucenia wniosku, jeśli zostanie on uznany za nadmierny lub nieuzasadniony, na przykład w przypadku złożenia nieuzasadnionej liczby wniosków. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwych organów w sprawach dotyczących danych osobowych. Dalsze instrukcje można znaleźć na stronach internetowych tych organów.

 1. NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Aby jak najlepiej chronić dane osobowe użytkowników, stosujemy wszelkie uzasadnione środki i sprawdzone praktyki w celu zapobiegania utracie, nadużyciom i ujawnianiu, nieupoważnionemu dostępowi lub zmianom danych osobowych. Podejmowane są niezbędne środki w celu osiągnięcia zadowalającego poziomu bezpieczeństwa, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przechowujemy dane użytkownika co najmniej tak długo, jak jest to konieczne do ich przetwarzania, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki umowne i/lub prawne, które mamy w odniesieniu do tych danych, lub tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika, ulepszenia naszych produktów i usług oraz wypełnienia naszych własnych zobowiązań prawnych.

 1. DZIECI PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Nigdy świadomie nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych osób niepełnoletnich bez zgody rodzica lub opiekuna, która musi być udzielona w celu korzystania z naszych produktów, usług, stron internetowych itp. oraz późniejszego korzystania z praw związanych z danymi osób niepełnoletnich. Jeśli mimo to dane osobowe są przetwarzane w dobrej wierze, zostaną one usunięte z naszej bazy danych tak szybko, jak to możliwe po uzyskaniu przez nas wiedzy na ten temat.

Que recherchez-vous ?

Hot topics

#hodowla
#Pielęgnacja
#feedasyouneed
#Pre- i probiotyki
#pielęgnacja
#pasta
#jesień
#Wrzody żołądka
#odporność
#zima

Maak deel uit van de Cavalor community! Creëer je eigen profiel.

Czego szukasz?

Gorące tematy

#hodowla
#Pielęgnacja
#feedasyouneed
#Pre- i probiotyki
#pielęgnacja
#pasta
#jesień
#Wrzody żołądka
#odporność
#zima

Czego poszukujesz?

Gorące tematy

#hodowla
#Pielęgnacja
#feedasyouneed
#Pre- i probiotyki
#pielęgnacja
#pasta
#jesień
#Wrzody żołądka
#odporność
#zima
Porada

I am searching for...

Article categorie

Hot Topics

Concerns

I am searching for...

Product category

New

Range

Focus

Concerns

Filter

Ik ben op zoek naar..

Type winkel

👋 Chouette que vous soyez là !
Vous pouvez vous connecter à votre profil Cavalor ici

Ne ratez rien à propos de Cavalor

Nichts von Cavalor verpassen

Vanaf nu ontvang je het laatste nieuws als eerste in je mailbox.

Don't miss out on Cavalor news

Mis niets van Cavalor

Sie erhalten ab jetzt die neuesten Nachrichten von Cavalor als Erster in Ihrem Posteingang.